Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Uitleg persoonlijk meesterschap

Persoonlijk Meesterschap gaat over de kwaliteit van de leraar, de jeugdzorghulpverlener en de docent. De kwaliteit van deze professional staat of valt met de manier waarop hij zijn persoonskenmerken laat zien in de wijze waarop hij zijn beroep uitoefent. Het gaat hierbij om eigenschappen zoals: pedagogische feeling, tact, zorgvuldigheid, moed en waardebewustzijn.    

De professional kan zijn Persoonlijk Meesterschap tonen in zijn relatie met kinderen en ook in de relatie met anderen waar hij mee te maken heeft zoals ouders/verzorgers en collega’s.

Persoonlijk Meesterschap heeft vooral invloed op Persoonsvorming en Socialisatie (die door Biesta, naast Kwalificatie, omschreven worden als functies van het onderwijs). De professional ondersteunt het kind, leerling en/of student bij de ontwikkeling van zijn:
• persoonlijkheid
• morele kompas
• culturele en maatschappelijke oriëntatie
Voor de professional betekent de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap dan ook dat hij in staat is om de ander bij de ontwikkeling van de bovenstaande persoonskenmerken ondersteuning te bieden.

Persoonlijk Meesterschap zorgt voor groei op het gebied van Bildung, burgerschap, zingeving en morele vorming.

Persoonlijk Meesterschap gaat niet zozeer over kennis die je kunt aanleren en over competenties. Het gaat over zelfkennis en persoonskenmerken die je kunt ontplooien. Beide zijn onmisbaar bij het goed uitoefenen van het beroep. De persoonskenmerken zijn in potentie aanwezig in het DNA van de persoon. In de ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap gaan aanleg, levenservaring en bewuste empowerment samen. Dat vraagt om een reflectieve en onderzoekende houding van de professional.

(Zelf-)onderzoek naar (aspecten van) Persoonlijk Meesterschap gebeurt door autobiografische en professionele activiteiten op narratieve en zelfkritische wijze te analyseren en te beschrijven.