Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Voorbeelden van uitdagende opdrachten totale cyclus

Stap

Het onderzoekende 
kind

De onderzoekende
leerkracht

De onderzoekende
Lerarenopleider / mentor

Verwonderen (Betrokken raken)  
(DOE)

didactisch

Whooo effect krijgen!

 

Motivatie  / interesse krijgen

rondom het onderwerp en het materiaal. 

 

Voorkennis activeren 

 

 

 

 

Nieuwsgierig worden en samen met en van anderen willen leren

 

 

Whooo effect

·         Hoe ?

·         Wat ?

·         Waarom?

·         Wat nog meer?

Whoo effect opwekken!

 

Materiaal, verhaal en uitdaging aanbieden, waarbij het materiaal gericht is op de beleving van de kinderen.

 

Voorkennis lln. activeren door verbindingen te kunnen leggen van theorie naar leefwereld

 

 

 

Nieuwsgierigheid oproepen.

 Ruimte geven aan en stimuleren van het samen willen leren

 

Whooo effect zelf ook laten zien & bewerkstelligen

Wat is hier nog meer van te leren?

Whoo effect leren opwekken!

 

Leren hoe materiaal, verhaal en uitdaging aangeboden kunnen worden.

 

 

Goede theoretische onderleggers bieden (leerlijnen) en leren hoe je voorkennis kunt activeren vanuit een verbinding van theorie naar leefwereld.

 

Leren welke vragen helpen voor het opwekken van nieuwsgierigheid en het samen  leren. Vragen oproepen, antwoorden uitstellen!

 

Whooo effect zelf ook laten zien & bewerkstelligen

Wat is hier nog meer van te leren?

pedagogisch

Tijd/ruimte hebben voor verwondering

 

 

Veilig voelen om te onderzoeken en uiting te geven aan verwondering

 

 

 

Veilige leersituatie bieden.

 

Creëren van een ontspannen klassenklimaat

 

 

Aansluiten bij zone van ontwikkeling.

 

 

Uitnodigen tot interactie

“hier wil ik meer van weten” oproepen

Taal geven aan processen

 

Lln. enthousiasmeren en betrekken.

Veilige leersituatie bieden.

 

Leren creëren van een ontspannen klassenklimaat

 

Kennis over zones van ontwikkeling en leren hoe hierbij aan te sluiten

 

Uitnodigen tot interactie

Welke vragen zouden kinderen kunnen stellen?

En als er geen vragen komen.....dan….

 

Leren om lln. te enthousiasmeren en erbij te betrekken.

Verkennen
(DENK)

didactisch

Voorkennis gebruiken

 

 

Mogelijkheden zien

 

 

Uitdaging in het materiaal zien ;

Nieuwe/andere inzichten ontdekken en kunnen verwoorden

 

Alle zintuigen gebruiken

 

 

Shiny eyes

Actief bezig zijn en blijven

 

 

 

 

Informatie ordenen

Zelf vragen formuleren

Voorkennis oproepen

Modelleren - Praktijkverhaal

 

“Out of the box” kunnen handelen “Meegaan” in de verkenning

 

Goede type/niveau vragen stellen en met type vragen kunnen variëren (wat komt er “los”?)

 

 

Alle zintuigen bewust leren inzetten

 

 

Bekwaam zijn tot:

Waarnemen – Analyseren – Hypotheses opstellen – rolverdeling /attitude – Materiële interactie – Nieuwe  inzichten ontlokken – Andere invalshoeken aanbieden – Uitdagen tot …..

Begeleiden bij het ordenen van gevonden informatie en het omzetten naar vragen.

Voorkennis leren oproepen

Modelleren - Praktijkverhaal

 

 “Out of the box” leren handelen “Meegaan” in de verkenning

 

Leren om goede type/niveau vragen te stellen en met de type vragen te variëren

 

 

Leren hoe leerlingen bewust alle zintuigen gaan inzetten

 

Bekwamen tot:

Waarnemen – Analyseren – Hypotheses opstellen – rolverdeling /attitude – Materiële interactie – Nieuwe  inzichten ontlokken – Andere invalshoeken aanbieden – Uitdagen tot …..

Leren begeleiden bij het ordenen van gevonden informatie en het omzetten naar vragen

pedagogisch

Alle kinderen komen aan de beurt met eigen inbreng en talenten.

 

 

 

 

 

Elkaar complimenten geven bij het uitspreken van ideeën en vragen.

 

Wat is de beste , meest onderzoekbare vraag?

Activerende vragen stellen om iedereen te stimuleren eigen ideeën en vragen uit te spreken.

Stimulans /regulering – Denkstootjes/afbakenen

 

Eigen betrokkenheid uitstralen en uitspreken naar kinderen. Geïnteresseerde houding.

 

Complimenten geven aan kinderen die echt aan het verkennen zijn en zo voorbeeldrol zijn

Kenmerken van een onderzoekende houding bij kinderen observeren en herkennen

Leerkrachten  activeren om eigen ideeën en vragen uit te spreken.

 

 

 

 

Pedagogische ‘do’s en don’ts‘ bij de fase van het verkennen

 

 

Bewust maken van de kenmerken van een onderzoekende houding bij kinderen 

Terug naar beginscherm PLG