Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Waarom CEPM

Het onderwijs en de jeugdzorg liggen onder een vergrootglas. Kwaliteit van onderwijs en jeugdzorg wordt vaak alleen kwantitatief gemeten. Steeds meer partijen denken, kijken en doen mee in het onderwijsproces en de zorg. Leraren in het basisonderwijs en zorgprofessionals hebben daardoor vaak het gevoel dat zij vooral het beleid van anderen uitvoeren. Dat gaat ten koste van het werkplezier, de authenticiteit en beroepstrots. Terwijl dat nu juist de kwaliteiten zijn die we moeten koesteren in deze beroepsbeoefenaren. CEPM wil ruimte bieden en voorwaarden scheppen zodat professionals in het onderwijs en de jeugdzorg het beste uit zichzelf kunnen halen.